Sass Nedir? Özellikleri nelerdir?

Sass genel olarak css derleyicisidir. Css sayesinde var olmuş fakat css’i teknik olarak geçmeyi başarmıştır. Nasıl geçmiş kısaca özetliyorum;

 • Css’in değişken tanımlanılabilinen hali (Variables)
 • Css’in tarayıcılar için yazdığımız ekstra kodları kendisi oluşturabilen hali(Mixins)
 • Css’in girintileri fark ederek iç içe class’ları yazabilen hali (Nesting)
 • Css dosyasında istediğimiz kodları istediğimiz yerde extend edebiliyoruz (Extend/Inheritance)
 • Css dosyamızı parçalara ayırıp, ayırdığımız kısımları istediğimiz yerde çağırabiliyoruz (İmport)
 • Css dosyamızda çarpma,bölme toplama vs. yapabiliyorz. (Operators)

Şimdi artılarını açıklamaya çalışacağım.

Özellikleri

Variables: Sass’ta değişken tanımlayabildiğimizi söylemiştik. Örneğe bakalım.

Değişkenleri tanımlıyoruz.

$header-font-style: Helvetica, sans-serif
$header-color: #000

Değişkenleri kullanıyoruz.

.header
 font: $header-font-style
 color: $header-color

Nesting: Nesne girintilerine göre kod yazmak.

#nav
 ul
  color: red
 li
  color: blue
 a
  color: green

Css çıktısı:

#nav ul {
 color: red;
}
#nav li {
 color: blue;
}
#nav a {
 color: green;
}

Partials ve @import: Kodlarımızı bölümleyip istediğimiz yerde import edebiliyoruz.

/* _reset.sass */
body
   margin: 0
   padding: 0

Bu dosyayı asıl stil dosyamıza dahil edelim.

/* base.sass */
@import 'reset'

Mixins: bu özellik sayesinde css3 ün hayatımızı zor bir yoldan kolaylaştıran özelliklerini sıkılmadan uygulayabileceğiz.

@mixin border-radius($radius)
  -webkit-border-radius: $radius
  -moz-border-radius: $radius
  -ms-border-radius: $radius
  -o-border-radius: $radius
  border-radius: $radius

Mixin'i sass'da çağırıyoruz.

.box
  @include border-radius(10px)

Bu mixin'inden sonra border-radius kullandığımızda ekstra kodları yazmamıza gerek yok.

Extend/Inheritance: class yada id'lerde kullandığımız özellikleri @extend özelliği ile bir sonraki class yada id mizin içinde kullanabiliyoruz.

message class'ı için kodlarımız bunlar.

.message
   border: 1px solid #ccc
   padding: 10px
   color: #333

Şimdide diğer class yada id'mizde bu kodları extend edelim.

.success
   @extend .message
   border-color: green
.error
   @extend .message
   border-color: red

Operators: css özelliklerini yazarken operatorleri kullanabileceğimizi biliyor muydunuz? :)

aside
   float: right
   width: 300px / 960px * 100%

Css çıktısı:

aside {
  float: right;
  width: 31.25%;
}
comments powered by Disqus