Ruby on Rails'te Breadcrumb kullanımı

Ekmek kırıntısı anlamına gelen breadcrumbs web sayfalarında kullanıcının bulunduğu yeri rahat takip edebilsin ve gezinebilsin diye koyulan navigasyon sistemidir.

Ruby on Rails'de bunun için geliştirilen breadcrumbs_on_rails geminin kullanımını anlatacağım.

Öncelikle

gem install breadcrumbs_on_rails

diyerek gemi kuruyoruz ve projemizin Gemfile'ına

gem 'breadcrumbs_on_rails'

satırıyla ekliyoruz.

Artık yapmamız gereken her controller methodu içerisinde kullanıcı oradayken ne görmesi gerekiyorsa

def show
  @product = Product.find(params[:id])
  add_breadcrumb @product.name, product_path(@product)
end

şeklinde yazmak. Bir method içerisinde birden fazla breadcrumb ekleyebilirsiniz. Hepsi sırasıyla görüntülenir.

Son olarak breadcrumb'ın görünmesini istediğiniz layout'ta

= render_breadcrumbs :separator => ' / '

koduyla breadcrumbları listeleyebilirsiniz.

Ayrıca farklı stillerde görüntülemek için kendiniz manuel builderlar yazabilirsiniz. Örneğin twitter bootstrap tarzı breadcrumb için örnek builder

class BootstrapBreadcrumbsBuilder < BreadcrumbsOnRails::Breadcrumbs::Builder
  def render
    @context.content_tag(:ul, :class => 'breadcrumb') do
    elements_count = @elements.size
    i = 0
    @elements.collect do |element|
      i += 1
      render_element(element, last = (i == elements_count))
      end.join.html_safe
    end
  end
  def render_element(element, last = false)
    current = @context.current_page?(compute_path(element))
    @context.content_tag(:li, :class => ('active' if last)) do
      if last
        link_or_text = compute_name(element)
      else
        link_or_text = @context.link_to(compute_name(element), compute_path(element), element.options)
      end
      divider = @context.content_tag(:span, (@options[:separator] || ' &gt; ').html_safe, :class => 'divider') unless current
      link_or_text + (last ? '' : (divider || ''))
    end
  end
end

şeklindedir. Bunu lib/bootstrap_breadcrumbs_builder.rb içine yazarak.

 = render_breadcrumbs :builder => ::BootstrapBreadcrumbsBuilder, :separator => "&raquo;"

şeklinde kullanabilirsiniz.

comments powered by Disqus