Ruby on Rails, Paperclip ve Dropzone.js ile sürükle bırak dosya yükleme uygulaması

Dropzone.js

Daha önceki projelerde jquery-fileupload-rails gemini kullanmıştım ama onlarca satır haml ve erb kodu yazmak pek içime sinmemişti bu işin daha basit bir yöntemi olmalı demiştim bu arayışıta dropzone ile karşılaştım basitliği ve eski tarayıcılara destek vermesi beni cezbetti (like a jquery 2)

Diğerlerinden Farkı

 • Küçük boyut
 • Framework bağımsız
 • Güncel Tarayıcı API'leri
 • Sade Tasarım
 • Resimlerde Küçültülmüş önizleme

Kurulum

Rails projemizi oluşturalım

rails new rails-paperclip-dropzone-example

Gemler

Rails projemize ilk olarak dropzonejs-rails ve paperclip gemlerini dahil ediyoruz.

gem 'dropzonejs-rails'
gem 'paperclip'

Assets

application.css.sass

@import 'dropzone/dropzone'

application.js.coffee

#= require dropzone

Scaffold

Gerekli model ve controllerları scaffold yardımıyla oluşturalım.

rails g scaffold product name:string

rails g scaffold photo photo:attachment product:references

prodcut.rb model dosyasına aşağıdaki ilişkiyi tanımlıyoruz.

has_many :photos

Kullanımı

application.js.coffee

Dropzone.options.photoDropzone =
 paramName: "photo"
 maxFilesize: 2 #mb
 addRemoveLinks: true
 init: ->
  @on 'removedfile', (file) ->
   if file.xhr
    $.ajax
     url: "#{$("#photo-dropzone").attr "action"}/#{JSON.parse(file.xhr.response).id}"
     type: 'DELETE'

Sürükle bırak formu için aşağıdaki kodu formun çıkmasını istediğimiz haml dosyasına yazıyoruz.`

= form_for [@product, Photo.new], multipart: true, html: {class: :dropzone, id: 'photo-dropzone'} do |f|
 = f.hidden_field :photo
 = f.hidden_field :product_id, value: @product.id

Controller içinde sadece create methodunun bulunması yeterli tabi dropzone içersinde silmek için buton çıkarabileceğiniz bir ayar mevcut bununla birlikte silme gibi işlemleri halledebileceğinizi düşünüyorum.

def create
 @photo = Photo.create(photo: params[:photo], product_id: params[:photo][:product_id])
 render json: @photo
end

def destroy
 @photo = Photo.find(params[:id])
 @photo.destroy
 render nothing: true
end

Toplamda 10 satırda projelerinize sürükle bırak dosya yükleme formu yapabilirsiniz. dropzonejs

comments powered by Disqus