Ruby On Rails Helper İçerisinde Haml Kullanmak

Ruby On Rails Helper dosyaları içerisinde Haml kullanmak için

 • capture_haml,
 • haml_tag,
 • haml_concat

Haml helper’ larını kullanacağız.

capture_haml

Haml kod bloğunu çıktı olarak verir. Çıktı string html kodudur.

haml_tag

Verilen parametrelere göre html tag’ ı oluşturur.

haml_concat

Text olarak çıktı verir.

Şimdi aşağıdaki örneği inceleyelim

module ApplicationHelper
 def format_state(state, large = false)
  capture_haml do
   css_classes = %w(label)
   css_classes << state
   css_classes << 'large' if large
   haml_tag :span, class: css_classes do
    haml_concat t("helpers.state.#{state}")
   end
  end
 end
end

haml_tag ile span tag’ ı oluşturup class: parametresi ile class veriyoruz. haml_concat ile de span tag’ ı içerisine yazacağımız text’ i oluşturuyoruz.

Kolay gelsin…

comments powered by Disqus