Rails Projesine Rubocop Nasıl Entegre Edilir ?

Elinizde bir rails projesi var ve gelişigüzel kodluyorsanız, ancak kod kalitesinden de ödün vermemek gerekir diye düşünüyorsanız rubocop bu aşamada size yardımcı olacaktır.

Rubocop, ruby kodlarının ruby stil rehberi standartlarına göre tarayıp kodlarınızdaki hataları ve hatalara neden olacak kod parçacıklarınızın göstererek gerektiğinde çözmenizi sağlayan bir kod analiz aracıdır. Rubocop ile kod kaliteniz artar, daha temiz ve daha profesyonel kod yazmaya başlarsınız.

Rubocop kurulumuna ve kullanımına başlamadan önce, var olan rails projenizin git veya türevlerinden herhangi biri ile paketlenmis olduğuna dikkat etmeniz gerekmektedir. Sonrasında rubocop'u rails projenize entegre etmek için aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmalısınız,

 • Rails projenizde var olan Gemfile açıp içine aşağıdaki gem ‘leri eklemeniz gerekmektedir,
group :development do
 gem 'rubocop', require: false
 gem 'haml-lint', require: false
end

bundle komutu koşulduktan sonra, rubocop çalışma mantığını görme amaçlı terminalinizden,

$ rubocop -RD 

komutunu koşabilirsiniz.

 • Entegre işlemine devam edecek olursak, Rails projenizin kök dizinine .rubocop.yml adında bir dosya oluşturmanız gerekmektedir. Ardından terminalde aşağıdaki komutu koşabilirsiniz;
$ rubocop --auto-gen-config

komutu ile kök dizininde .rubocop-todo.yml adında bir dosya oluşturmaktadır. .rubocop-todo.yml, projenizde var olan hataların kontrollerini ve sayılarını içeren bir liste sunmaktadır.
Ek olarak Ubuntu bilgisayar kullanıyorsanız yukardaki komut ile birlikte ;

$ rubocop --config .rubocop_todo.yml

komutunu koşmanız gerekmektedir.

 • Ardından oluşturduğumuz .rubocop.yml dosyasını içine hangi dosyaları include etmek istiyorsak( veya tam terside dogru ),
AllCops:
 Include:
  - Rakefile
  - config.ru
 Exclude:
  - db/schema.rb

şeklinde belirtiyoruz. Ancak eğer var olan dosyalar için işlem yapmak istiyorsanız .rubocop.yml dosyasını oluşturmadan da
yukarıdaki komutları koşup rubocop'u rails projenize entegre edebilirsiniz.

Ek olarak rubocop entegre edildikten sonra projeniz için,

$ rubocop

yerine

$ rubocop -R

Komutunu koşmanız size daha detaylı bir liste verecektir.

Detaylı bilgi için Rubocop Github Sayfası yardımcı olacaktır.

comments powered by Disqus