RabbitMQ 1 - RabbitMQ ile Merhaba Dünya Örneği

Bir önceki makalemizde aşağıdaki konulardan bahsettik;

 • RabbitMQ nedir?
 • Özellikleri nedir?
 • Kimler kullanmalıdır?
 • Kurulumu nasıl yapılmalıdır?

Şimdi basit bir ‘Merhaba Dünya’ uygulaması ile RabbitMQ'da ilk mesajımızı gönderecek ve alacağız. Aşağıdaki grafik yapılacak işlemi gösterecektir.

Örnek 1

Mesajın gönderilmesi

 • RabbitMQ'ya bağlanmak için
#!/usr/bin/env ruby
# encoding: utf-8

require "bunny"

conn = Bunny.new(:automatically_recover => false)
conn.start
 • Yeni bir kanal yaratmak için
ch  = conn.create_channel
 • Yaratılan kanaldan bir queue isimlendirip mesaj göndermek için
q  = ch.queue("hello")
ch.default_exchange.publish("Hello World!", :routing_key => q.name)
puts " [x] Sent 'Hello World!'"
 • Bağlantıyı kapatmak için
conn.close
 • Hepsini birleştirip sender.rb dosyasını oluşturalım.
#!/usr/bin/env ruby
# encoding: utf-8

require "bunny"

conn = Bunny.new(:automatically_recover => false)
conn.start

ch  = conn.create_channel

q  = ch.queue("hello")
ch.default_exchange.publish("Hello World!", :routing_key => q.name)
puts " [x] Sent 'Hello World!'"

conn.close

Mesajın alınması

 • RabbitMQ'a bağlanmak, yeni bir kanal açmak ve kuyruğu tanımlamak için
#!/usr/bin/env ruby
# encoding: utf-8

require "bunny"

conn = Bunny.new(:automatically_recover => false)
conn.start

ch  = conn.create_channel
q  = ch.queue("hello")
 • Mesajları dinlemek için Bunny::Queue#subscribe methodu kullanılır.
begin
 puts " [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C"
 q.subscribe(:block => true) do |delivery_info, properties, body|
  puts " [x] Received #{body}"
 end
rescue Interrupt => _
 conn.close
 exit(0)
end
 • Hepsini birleştirip receiver.rb dosyasını oluşturalım.
#!/usr/bin/env ruby
# encoding: utf-8

require "bunny"

conn = Bunny.new(:automatically_recover => false)
conn.start

ch  = conn.create_channel
q  = ch.queue("hello")

begin
 puts " [*] Waiting for messages. To exit press CTRL+C"
 q.subscribe(:block => true) do |delivery_info, properties, body|
  puts " [x] Received #{body}"
 end
rescue Interrupt => _
 conn.close
 exit(0)
end

Terminalden dosyaları çalıştıralım.

Unutmayın ayrı ayrı sekmelerde çalıştıracaksınız!

$ ruby -rubygems send.rb
$ ruby -rubygems receive.rb

Sonuçları terminal çıktılarından görebileceğiniz gibi http://localhost:15672/ adresinden veya terminalden rabbitmqctl list_queues kodu ile de görebilirsiniz.

Bundan sonraki makalemiz RabbitMQ ve iş kuyrukları üzerine olacaktır.

Saygılar.

Kaynaklar

comments powered by Disqus