Paperclip gemi ile resimlere watermark ekleme

Paperclip gemi varsayılan olarak resimlere watermark eklemeyi desteklemiyor. Bu yüzden watermark ekleyebilmek için projeye, imagemagick'in resimleri birleştirme komutu olan ‘composite’ i içeren bir processor eklememiz gerekiyor.

Öncelikle paperclip geminin processorları aradığı

lib/paperclip_processors

klasörünün içine watermark.rb dosyamızı oluşturup

module Paperclip
 class Watermark < Thumbnail
  # Handles watermarking of images that are uploaded.
  attr_accessor :format, :whiny, :watermark_path, :position
  def initialize file, options = {}, attachment = nil
   super
   @file       = file
   @whiny      = options[:whiny].nil? ? true : options[:whiny]
   @format      = options[:format]
   @watermark_path  = options[:watermark_path]
   @position     = options[:watermark_position].nil? ? "SouthEast" : options[:watermark_position]
   @current_format  = File.extname(@file.path)
   @basename     = File.basename(@file.path, @current_format)
  end
  # Performs the conversion of the +file+ into a watermark. Returns the Tempfile
  # that contains the new image.
  def make
   return @file unless watermark_path
   dst = Tempfile.new([@basename, @format].compact.join("."))
   dst.binmode
   command = "composite"
   params = "-gravity #{@position} #{watermark_path} #{fromfile} #{tofile(dst)}"
   begin
    success = Paperclip.run(command, params)
   rescue PaperclipCommandLineError
    raise PaperclipError, "There was an error processing the watermark for #{@basename}" if @whiny
   end
   dst
  end
  def fromfile
   "\"#{ File.expand_path(@file.path) }[0]\""
  end
  def tofile(destination)
   "\"#{ File.expand_path(destination.path) }[0]\""
  end
 end
end

şeklinde watermark classımızı ekliyoruz.

Ardından ilgili model dosyamızda

has_attached_file :photo,
processors: [:thumbnail, :watermark],
styles: {
 zoom: { geometry: '1024x576#', watermark_path: "#{Rails.root}/app/assets/images/watermarks/watermark_zoom.png"},
 main: { geometry: '770x520#', watermark_path: "#{Rails.root}/app/assets/images/watermarks/watermark_main.png"}
}

şeklinde eklediğimiz resimler için kullanılacak processorlerı tanımlıyoruz, thumbnail resimlerin boyutunu düzenlemek için paperclipte tanımlanmış processor classıdır eklenmediği sürece resim boyutlandırması yapılmaz. Ardından farklı boyutlar için yeniden boyutlandırma için geometry ve watermark olarak eklenecek resmimizin path'ini veriyoruz.

Bu işlemlerden sonra eklenecek her resime watermark'ınız eklenecektir.

Eğer daha önce upload ettiğiniz resimlere de watermark'ınızın eklenmesini istiyorsanız.

rake paperclip:refresh class=Product

rake'ini çalıştırmanız yeterlidir.

comments powered by Disqus