Katip gemi ve kullanımı

Katip nedir?

Katip, git üzerinden takip edilen bir projede değişiklik günlüğü oluşturmanızı sağlar.

Katip, git üzerinden versiyon etiketlerine göre gruplanmış bir şekilde değişiklik günlüğünü döker. Gem size herhangi bir git projesinde kullanabileceğiniz katip isminde bir çalıştırılabilir dosya da sağlar. Günlük satırları, commitlere olan bağlantıları; commit notunu ve kulanıcı adını içerir.

Kurulum

Katip'i kurmak için

gem install katip

bundler kullanıyorsanız Gemfile'a aşağıdaki satırları ekleyin:`

source 'https://rubygems.org'
gem 'katip'

Kullanımı

Çalıştırılabilir dosya ile kullanımı

git ile takip ettiğiniz proje dizininde katip yazıp çalıştırın:

% katip
Create CHANGELOG.md

Dosya isminizin CHANGELOG.md yerine farklı bir isimde olmasını istiyorsanız

% katip BenimDosyam.md
Create BenimDosyam.md

rake olarak kullanımı

Gemfile’ a gem’ i ekleyin:

source 'https://rubygems.org'
gem 'katip'

ve sonrasında rake olarak çalıştırabilirsiniz

% rake katip:create
Create CHANGELOG.md

Dosya isminizin CHANGELOG.md yerine farklı bir isimde olmasını istiyorsanız

% rake katip:create file=BenimDosyam.md
Create BenimDosyam.md

ve işte bu kadar. Proje dizininizde, commit’ lere dayanarak etiketlere göre gruplanmış şekilde günlük dosyanız hazır.

Örnek çıktı - CHANGELOG.md

Bağlantılar

Kaynak kodu Hata ve geri bildirimler

comments powered by Disqus