git-flow ve varsayılan branch master'dan farklı iken kullanımı

Projelerde birden fazla branch kullanımı çok doğal. Zaman zaman varsayılan branch master'dan farklı da olabiliyor. Bu gibi durumlarda, projeyi kendi üzerine yeni çeken kişi, git-flow initialize etmek istediğinde hata alıyor. Ancak bu problemi aşmak ve git-flow'u kullanabilmek mümkün.

Nasıl mı? İşte cevabı:

Örneğin varsayılan branch develop olduğunda projeyi checkout edelim. Hemen ardından, git-flow initialize etmek istersek aşağıdaki hatayı alıyoruz.

#git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - develop
Branch name for production releases: []
Local branch '' does not exist.

Panik yapıp işleri karıştırmaya, hataya kızıp git-flow kullanımını bırakmaya gerek yok.

Peki ne yapacağız? Çok basit.

Master branch checkout edelim:

#git checkout master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
Switched to a new branch 'master'

Sonrasında git-flow initialize edelim. (Varsayılan değerleri kabul edebilirsiniz)

#git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - develop
   - master
Branch name for production releases: [master]
Which branch should be used for integration of the "next release"?
   - develop
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []

En son olarak develop branch'ını, tekrardan checkout edelim.

#git checkout develop
Switched to branch 'develop'

Hepsi bu kadar. Artık git-flow ve nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

comments powered by Disqus