Capistrano ile Multistage Deploy

Ürünlerimizi geliştirme aşamasında production ve staging olarak iki sunucuya deploy ediyoruz. Hafta bitiminde yaptığımız işleri staging sunucusuna deploy edip test edilmesini bekliyoruz. Onay geldiğinde ise production sunucusuna gönderiyoruz.

Deploy işlemlerinde bildiğiniz gibi capistrano kullanıyoruz. İşlemleri halihazırda capistrano kullandığınızı düşünerek anlatacağım.

config/deploy.rb ye capistrano multistage extension ekliyoruz.

# config/deploy.rb
require 'capistrano/ext/multistage'

ve hangi stage ler olacağını belirtiyoruz

# config/deploy.rb
set :stages, %w(staging production)

config altına deploy adında bir klasör oluşturup içerisine production.rb ve staging.rb dosyalarını oluşturuyoruz.

# config/deploy/staging.rb
server "156.0.0.0", :web, :app, :db, primary: true
set :port, 1234
set :rails_env, 'staging'
namespace :deploy do
 task :setup_config, roles: :app do
  # Staging
  sudo "ln -nfs #{current_path}/config/nginx.conf /etc/nginx/sites-enabled/#{application}"
  sudo "ln -nfs #{current_path}/config/unicorn_init_#{rails_env}.sh /etc/init.d/unicorn_#{application}"
 end
end
# config/deploy/production.rb
server "156.0.0.0", :web, :app, :db, primary: true
set :port, 1234
set :rails_env, 'production'
namespace :deploy do
 task :setup_config, roles: :app do
  # Production
  sudo "ln -nfs #{current_path}/config/nginx-ssl.conf /etc/nginx/sites-enabled/#{application}"
  sudo "ln -nfs #{current_path}/config/unicorn_init_#{rails_env}.sh /etc/init.d/unicorn_#{application}"
 end
end

Kodlardan da anlaşılacağı gibi birbirinden farklı olacak şeyleri ayrı dosyalara taşıdık. Ortak olanlar ise deploy.rb de kalıyor.

Deploy kodunuda şu şekilde çalıştırıyoruz.

cap production deploy
cap staging deploy

veya

# config/deploy.rb
set :default_stage, "staging"

default stage belirtip

cap deploy

yapıyoruz.

Kolaylıklar dilerim.

comments powered by Disqus